Rengøringsprodukter - helt naturligt

Udover alle de miljømæssige fordele så er artiklerne samtidig særdeles drøje i brug. 
Der benyttes udelukkende energi fra vedvarende energikilder(sol, vand, vind) til
produktionen. Produkterne er desuden lavet af materialer, som ikke udgør nogen som
helst risiko for mennesker og miljø. Der bruges desuden eget vandfiltreringsanlæg som
beskytter samt forbedrer vandkvaliteten inden genbrug.